Nincs címe a bejegyzésnek

Olyan hűtlen lett az ember, és ma oly sokan és könnyen cserélik le családjukat, hazájukat, hitüket, felekezetüket. De nekünk nem új egyházra van szükségünk, csupán megújulásra. Ahogyan nyelvünk megújult a történelem során, vagy ahogyan a technikai fejlődést oly szívesen követjük, úgy kell nekünk, reformátusoknak is a kor színvonalán és nyelvezetén hirdetnünk Téged. Szükségünk van a hűséges, megújulásért munkálkodó gyülekezeti tagjainkra. Kérünk téged, hogy hűséges egyháztagjainkkal együtt tudjuk keresni egyházunk számára a jövőbe vezető utat. Adj bölcsességet, és hitet, hogy hűséggel gondozzuk, fejlesszük, újítsuk egyházi életünket a Te dicsőségedre. Adj lehetőséget, hogy hűséges presbitereinkkel, szolgálatra kész gyülekezeti tagjainkkal imaközösségben, közösen, együtt tudjunk Téged kérni egyházunk jövőjéért, és legyünk készek együtt gondolkodni, tenni, cselekedni a 21. század Református Egyházáért. Ámen

Nincs címe a bejegyzésnek

Urunk, Istenünk! Köszönjük neked a világ szemében törékeny nádszálat, az Úr Jézus Krisztust, akiben megmutattad végtelen szeretetedet. Köszönjük, hogy Őt nekünk, reformátusoknak, református nyelven mutattad be. Köszönjük egyházunkat, amelyben otthon lehetünk Jézussal, amelyben megélhetjük a beléd vetett bizalmat. Megvalljuk neked, hogy a világban az egyházunk is törött nádszál lett. Statisztikai adatok tesznek minket is reményvesztetté, és a világ is azt sugallja, hogy ne merjünk senkiben, Benned sem bízni. Meggyengült a bizalmunk, mintha nem mondtad volna: „ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani.” Urunk, adj nekünk továbbra is bizalmat, hogy a választott gyülekezeted a te igédhez hűen találja meg a 21. században a helyét, az útját. Adj gyülekezeti alkalmakat, rendezvényeket, egyházi programokat, amelyekben az ott megmutatkozó erő, a Szentlélek sokszor oly látványos munkája újra bizalmat ébreszthet református testvéreinkben határainkon innen és túl. Adj Urunk, a beléd vetett bizalommal őszintén szóló lelkipásztorokat, presbitereket, szolgáló egyháztagokat, és sok bátor fiatalt. Hadd legyen egyházunk a fiatalok egyháza is. Ehhez kérjük Tőled Lelked ereje által a magunk és egyházunk megújulását. Ámen