Nincs címe a bejegyzésnek

Amikor úgy érzem minden hiába már,
Elfogy a szó, s csend költözik hajlékomba.
Dal halkul, kéz fárad, roskad a térd,
Akkor Hozzá futok irgalomért!

Amikor nem tudok hinni a holnapnak,
Akkor szenvedés tüzében égnék porrá.
Nem segíthetne részegség se bor,
Csak Hű és Drága Megváltóm, az Úr.

Amikor kín gyötör és nagy a fájdalom,
Csordulnak könnyeim, s letűnik a mosoly.
Homályban járok, mert kétség mardos,
De jő Jézus, Ő a legjobb orvos.

Az egyetlen barátom, kiben bízhatok,
Uramnak mindent elmondhatok, megvallhatok.
Ha fáj, vagy gyűlölnek, s bántanak,
Enyhülést ad, hogy meggyógyulhassak.

Bekötöz sebeket, mit adtam és kaptam,
Segít, hogy szívemet mindig tisztán tarthassam.
Nékem adja öröm friss olaját,
számba adja a dicséret dalát.

Amikor lábam meginog, Ő felemel,
Magaslatokra helyez, s sziklára állít.
Letörli rólam a gyalázatot,
S ajkamra rajzolja a mosolyt.

Amikor hitem kicsiny: megrendül, elapad,
Ő akkor is velem: segít, megbocsát nekem.
Ó Jézusom hálás az én szívem,
Hogy megtartod törékeny életem.

Baksa Lívia: Mikor

Mikor a remény elrejti arcát, elvész a semmiben,
Te megfogod reszkető kezem, s felmelegíted hitem.
Mutatod az utat, ha nem találom helyem
Jóságod betakarja megtört életem,
felövezi a hitnek pajzsával védtelen lelkem.

Csak te érted igazán, mi a fájdalom a szív húrján.
Elbotlani nehéz kőben, s földre zuhanni tompán.
Fekvőhelyemen sírni hangtalan s némán
Kezem imára kulcsolva, fohászkodni,
Segítő kezet Uram, csak te tudsz nyújtani.

Mikor a magánynak sötét utcájába téved szívem,
Te soha el nem múló szereteteddel ölelsz át engem.
Karodban érzem otthonod édes melegét,
Tudván mindig nyithatom ajtód kilincsét,
Mert elküldöd az angyalok szabadító seregét.

Csak te vagy életemnek az egyetlen Igaz Királya,
Hűségednek Szent Igédből épült erős, biztos várfala.
Te vagy nekem kőszikla, az Alfa, Omega.
Nélküled csak sodródás az élet tava,
De Veled viharokban is átevezek a partra.

Mikor vétkezem, véred tisztára mossa ruháimat,
S bűnbánó szívvel ajkamat elhagyja e szó: Bocsánat!
Nemcsak neked, másoknak is tudom mondani,
Szeretettel adni, ha megbántott a szó,
Hadd lássák meg, bennem él a kegyelmes Mindenható!


http://www.refvasvari.hu/versek/2013-11-01/mikor/